mesele

  1. Amala aşyrylmaly wezipe, problema, .

    • Onuň medisina meseleleri boýunça okaýan leksiýalary köpsanly diňleýijileriň ünsüni özüne çekýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ençeme meseleler barada çeper ýazylan goşgular ýerleşdirilipdir. («Pioner» žurnaly)

  2. Matematika Hasaplap çykarmak arkaly çözülýän gönükme.

    • Myrat bäşinji klasyň arifmetik kitabyndan meseleler çözýär.