mesawy

[mesa:wy]

mesawy gürrüň

Peýwagtyna edilýän gürrüň, özara gürrüň.

  • Şu gün kolhozçylar iş arasynda çaýa çykyp, özere mesawy gürrüň edişdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)