merwana

[merwa:na]

Dialektal söz Gep gezdirip, adam arasyny bozýan, içi gara, melgun (adam hakda).

  • Çek menden eliňi, merwana şyh! -- diýip, oňa garşylyk görkezdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)