mertlik mert‧lik

Batyrlyk, erdemlik, dogumlylyk, gaýratlylyk, çydamlylyk.

 • Bar, sözdigim, seni mäkäm öpeýin, seniň mertligiňden mertlik tapaýyn. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mertlik - mertligi.

mertlige salmak

Çydamlylyk etmek, döz gelmek.


Duş gelýän formalary
 • mertlige
 • mertligem
 • mertligi
 • mertligim
 • mertligimi
 • mertligimiz
 • mertligin
 • mertliginden
 • mertligindenem
 • mertligine
 • mertligini
 • mertligiň
 • mertligiňden
 • mertligiňi
 • mertlik-de
 • mertlikde
 • mertlikden
 • mertlikdi
 • mertlikdir
 • mertlikleri
 • mertliklerini
 • mertlikmi