mertlik

Batyrlyk, erdemlik, dogumlylyk, gaýratlylyk, çydamlylyk.

  • Bar, sözdigim, seni mäkäm öpeýin, seniň mertligiňden mertlik tapaýyn. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mertlik - mertligi.

mertlige salmak

Çydamlylyk etmek, döz gelmek.