mert

Dogumly, gaýratly, batyr, edermen, çydamly.

  • Ýagşy ýigit, mert ýigit sabyrly bolmalydyr! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

  • Merde ýalbarsaň, peseler, namarda ýalbarsaň, eseler. (nakyl)

  • Mert özünden görer, namart -- ýoldaşyndan. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mert - merdim, merdiň.