merdiwan

[merdiwa:n]

Beýiklige çykmak we aşak düşmek üçin basgançakly enjam.

  • Merdiwandan ýuwaş-ýuwaş, bir gara tellekli galdy. (P. Seýidow, Lebapgyzy)

  • Halnazary merdiwan şeklinde ýasalan tabydyň üstünde ýatyryp, jynaza namazy üçin arssalanan ýere alyp bardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)