merdemsilik

seret merdemlik

  • Onuň öňki naýynjar keşbiniň ýerine-de merdemsilik gonupdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem merdemsilik - merdemsiligi.