menlik

  1. Meniň tarapymda, meniň arkamda.

    • Sen bir menlik bol ahyry! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Maňa degişli bolan, dahylly bolan.

    • Ol ýerde menlik iş hem ýok. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem menlik - menligi.

menlik ýöňkemesi

1-nji ýöňkeme.