menlik men‧lik

 1. Meniň tarapymda, meniň arkamda.

  • Sen bir menlik bol ahyry! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Maňa degişli bolan, dahylly bolan.

  • Ol ýerde menlik iş hem ýok. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem menlik - menligi.

menlik ýöňkemesi

1-nji ýöňkeme.


Duş gelýän formalary
 • menlige
 • menligi
 • menliginde
 • menliginden
 • menligine
 • menliginiň
 • menligiň
 • menlikden
 • menlikler