meniklenmek işlik

  1. Akyllanyp başlamak, düşbi bolmak, paýhaslanmak.

  2. Dogumly bolup başlamak dogumlanmak.

    • Ol hemşe zähmetden başga zada düşünmeýän ýalydy we: --Men kolhoz başlygynyň aýalydyryn -- diýip, meniklenmek onuň ýadynada düşmeýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Sen agaň bilen meniklenme, aga gözleşmeli bolsa, her kimiň hem agasy bardyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)