menek

Bir zadyň ýüzüne düşýän tegmil, nokat, hapa.

  • Onuň sarymtyl reňkinde bolsa akja menekler peýda bolýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Nikolaýyň goturaky ýüzi gyzyl menekler bilen örtüldi. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem menek - menegi.