menek me‧nek

Bir zadyň ýüzüne düşýän tegmil, nokat, hapa.

 • Onuň sarymtyl reňkinde bolsa akja menekler peýda bolýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Nikolaýyň goturaky ýüzi gyzyl menekler bilen örtüldi. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem menek - menegi.


Duş gelýän formalary
 • menegi
 • meneginiň
 • menegiň
 • menekde
 • menekler
 • meneklere
 • menekleri
 • menekleriniň
 • menekleriň
 • menekli
 • meneklidir
 • meneklileriň
 • meneklilik