men-menlik men-men‧lik

Özüňi ulumsy tutmaklyk, uly göwünlilik, gopbamlyk, ulumsylyk, öwünmeklik.

  • Görsem men-menlige ýüz uran ekeni. («Tokmak» žurnaly)

  • Onuň agraslygy, gyňralygy çykyp başlady, özüne artyk baha berdi, men-menlige baş urdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem men-menlik - men-menligi.