melek

Dini söz seret perişde

  • Perimi, melekmi sora gyzlardan. (G. Muhrtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

  • Ol ýerde melekler ýaşar. (G. Muhrtarow, Pýesalar)

  • Diller ejiz gelýär, galamym kütek, Gözellikde ol melegiň taýy ýok. (Şekspir, Otello)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem melek - melegi.