mejburluk

[mejbu:rluk]

Mejbury bolan hal-ýagdaý, borçlulyk çäresizlik.

  • Diňe mejburlyk zerarly reaksiýa demokratik hereketiň öňünde käbir eglişiklere gitmäge mejbur bolýar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mejburluk - mejburlugy.