mejalsyz sypat

[meja:lsyz]

Mejaly bolmadyk, güýçsüz, kuwwatsyz, halsyz gurpsuz, ragbatsyz.

  • Ýylan mejalsyz ýagdaýda hine girmekçi boldy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Okuň astynda mejalsyz ýatalylary buky ýere çekip, ýeňil-ýelpaý ýaralaryň ýarasyny daňyşdyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)