mehaniki sypat

  1. Mehaniki we mehanizme degişli bolan, esaslanýan.

    • Mehaniki ýazgy boýunça simfoniki sazlary eşitdirip duran reproduktoryň sesi birdenkä kesildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Öz-özünden bolýan, duýdansyz bolýan.

    • Materiýa hereketiniň has ýönekeý formasy mehaniki hereketdir. («Fizika» kursy)

  3. Dialektikanyň kanunlaryna garşy bolýan bir zada hadysalaryň ýönekeý jemi görnüşinde garaýan.

    • Mehaniki ýat tutmak.