medet

Könelişen söz Kömek, goldaw, kuwwat.

  • Indi siz hem gulak Salyň sözüme, Joşan ýürek medet berdi özüme. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Düýä «haýt» diýmek hem medet. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem medet - mededi.