medeniýetli sypat

Medeni taýdan ösen, medeniýeti bar, edepli.

  • Biz medeniýetli adamlar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Biz çagalaryň medeniýetli dynç almaklary üçin ähli ýagdaýlary döretdik. («Pinoer» žurnaly)

  • Medeniýetli durmuş.