medeniýetleşmek işlik

Birneme medeniýetli bolmak, medeniýetliräk bolmak, medeniýeti, düşünjeliligi artyp başlamak, medeniýetli bolmak.

  • Onuň özi hem üýtgäpdir: Medeniýetleşipdir, salykatlanypdyr, gürlände-de has edepli gürlemäge endik edipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)