medeniýet at

Adamzadyň önümçilik, jemgyýetçilik we aň-düşünjelilik bilen gazanan üstünlikleriniň jemi.

 • Medeniýete üns bermek duýgusy Aýsoltanda hiç wagytda sönmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Respublikamyzda medeniýet gülläp ösýär. («Pioner» žurnaly)

medeniýet öýi

seret öý

 • Raýon medeniýet öýünde maslahat boldy.


Duş gelýän formalary
 • medeniýet-de
 • medeniýetde
 • medeniýetden
 • medeniýetdigi
 • medeniýetdigini
 • medeniýetdir
 • medeniýetdäki
 • medeniýete
 • medeniýetem
 • medeniýeti
 • medeniýeti-de
 • medeniýetidir
 • medeniýetimiz
 • medeniýetimize
 • medeniýetimizi
 • medeniýetimiziň
 • medeniýetin
 • medeniýetinde
 • medeniýetinden
 • medeniýetindenem
 • medeniýetindäki
 • medeniýetine
 • medeniýetinem
 • medeniýetini
 • medeniýetiniň
 • medeniýetiň
 • medeniýetiňde
 • medeniýetiňe
 • medeniýetiňi
 • medeniýetiňiz
 • medeniýetler
 • medeniýetlerde
 • medeniýetlerden
 • medeniýetlere
 • medeniýetleri
 • medeniýetleridir
 • medeniýetlerinde
 • medeniýetlerinden
 • medeniýetlerindäki
 • medeniýetlerine
 • medeniýetlerini
 • medeniýetleriniň
 • medeniýetleriň
 • medeniýetli
 • medeniýetliligi
 • medeniýetliliginden
 • medeniýetliligine
 • medeniýetliligini
 • medeniýetliliginiň
 • medeniýetliligiň
 • medeniýetlilik
 • medeniýetlilikdir
 • medeniýetsiz
 • medeniýetsizligi
 • medeniýetsizligidir
 • medeniýetsizligim
 • medeniýetsizligini
 • medeniýetsizligiň
 • medeniýetsizlik