medeniýet at

Adamzadyň önümçilik, jemgyýetçilik we aň-düşünjelilik bilen gazanan üstünlikleriniň jemi.

  • Medeniýete üns bermek duýgusy Aýsoltanda hiç wagytda sönmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Respublikamyzda medeniýet gülläp ösýär. («Pioner» žurnaly)

medeniýet öýi

seret öý

  • Raýon medeniýet öýünde maslahat boldy.