medeni

[medeni:]

  1. Medeniýete degişli bolan.

    • Bu ýerde ýaşlaryň arasynda medeni işleri geçirmäge mümkinçilikler bar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

    • Bol girdeji kolhozçylaryň durmuş derejelerini, olara medeni hyzmaty gowulandyrmaga şertler döretdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ýabany däl, täze ösdürilip ýetişdirilen.

    • Medeni ekinler.