meşikçi

Gepleşik dili Arkasy meşikli aýlap suw satýan.

  • Bazarda suw satmak bilen garyp güzeranyny yraň-daraň aýlaýan Haýdar meşikçini Hudaýberdi eminiň öz hojalygynda mugt işlemäge mejbur etmegi, onuň düýp ideýasyny aýdyňlaşdyrýar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)