meşgul

[meşgu:l]

Bir iş bilen güýmenýän, bir zada wagt sarp edýän, gümra (adam).

  • Sähet daň bilen turup, öz adamlary bilen ýola düşmek üçin azyk-suwluklaryny düýelere ýükleşdirmek işi bilen meşguldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Men ýazyjylyk işi bilen meşguldyryn. («Tokmak» žurnaly)