meşanlyk

  1. Patyşa Russiýasynda meşanlar gatlagy, meşanyň sosial ýagdaýy.

  2. Meşanyň psihologiýasy, meşanyň ideologiýasy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem meşanlyk - meşanlygy.