meşan

Patyşa Russiýasynda ownuk söwdegärlerden, senetçilerden, kiçi gullukçylardan we ş. m. ybarat bolan şäher soslowiýesi gatlagy.

  • Meşanlar bilen şäher ilaty hem bikär durmak islemedik bolmaga çemeli. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

  • Seniň aňryňda meşan gatanjy bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)