meňzemek işlik

Başga bir zada ogşamak, meňzeş bolmak, çalyşym etmek.

  • Gurt uruşda bolan ahyrky iki ýylynda misli söýgniň we ýigrenijiň ýörde mekdebini gutaryp, hatymkerde bolan adama meňzeýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ýaý ýaly gara gaş, ok deý kirpikler, Awlajaga meňzeýär golaý ýeteni. (B. Kerbabaýew, Aýlar)