meňzeşlik

Biri-birine meňzeş bolmaklyk, kybapdaşlyk, çalymdaşlyk.

  • Pikirleriň meňzeşligi.

  • Çagalaryň meňzeşligi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem meňzeşlik - meňzeşligi.