meýmiremek işlik

Belli bir zadyň täsiri netijesinde ymyzganmak, irkilmek, irkiljiremek.

  • Swetaýewiň ahyrky sözlerini lezzetli meýmiremek bilen diňledi. (N. Jumaýew, Ak Derek)

  • Men meýmiremesem bolýar. («Tokmak» žurnaly)