meýmireşmek işlik

Birnäçe bolup meýmiremek, bilelikde meýmiräp oturmak, ymyzganyşyp, irkiljireşip oturmak.

  • Men obamyzdaky gyzlara baş bolup, läle kakanymda, meniň sesimi diňlän adamlar edil süýji uky basan ýaly meýmireşýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)