meýdança at

[meýda:nça]

Belli bir maksat üçin bellenilen uly bolmadyk ýer, uçastok.

  • Hoşgeldi kartada aýratyn çyzyk bilen görkezilip ortasynda gyzyl baýdajygyň şekili goýlan meýdançany görkezdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Myradaly aga bedenterbiýe geçirilýän meýdança tarap gitdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)