meýdança at

[meýda:nça]

Belli bir maksat üçin bellenilen uly bolmadyk ýer, uçastok.

 • Hoşgeldi kartada aýratyn çyzyk bilen görkezilip ortasynda gyzyl baýdajygyň şekili goýlan meýdançany görkezdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Myradaly aga bedenterbiýe geçirilýän meýdança tarap gitdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • meýdançada
 • meýdançadaky
 • meýdançadan
 • meýdançadyr
 • meýdançalar
 • meýdançalara
 • meýdançalarda
 • meýdançalardaky
 • meýdançalardan
 • meýdançalary
 • meýdançalaryna
 • meýdançalarynda
 • meýdançalaryndaky
 • meýdançalaryndan
 • meýdançalaryny
 • meýdançalarynyň
 • meýdançalaryň
 • meýdançaly
 • meýdançamyz
 • meýdançamyzda
 • meýdançany
 • meýdançanyň
 • meýdançasy
 • meýdançasy-da
 • meýdançasydyr
 • meýdançasyna
 • meýdançasynda
 • meýdançasyndaky
 • meýdançasyndan
 • meýdançasyny
 • meýdançasynyň