meý

Könelişen söz Şerap, çakyr.

  • Gana suwsanlardan gorap illeri, ýaňy dälmi, ýeňiş meýin içenmiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

söýgi meýi

seret söýgi

  • Söýgüniň meýinden sen gana-gana, her pasylda täze görnüş alarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)