meý meý

Könelişen söz Şerap, çakyr.

 • Gana suwsanlardan gorap illeri, ýaňy dälmi, ýeňiş meýin içenmiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

söýgi meýi

seret söýgi

 • Söýgüniň meýinden sen gana-gana, her pasylda täze görnüş alarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • meýdem
 • meýden
 • meýdi
 • meýdim
 • meýdimi
 • meýdiň
 • meýe
 • meýi
 • meýidi
 • meýidimi
 • meýin
 • meýinden
 • meýine
 • meýiň
 • meýlem
 • meýler
 • meýleriň
 • meýli
 • meýlim
 • meýlimiz
 • meýlimiziň
 • meýlimiň
 • meýlinde
 • meýlinden
 • meýline
 • meýlini
 • meýliniň
 • meýlisi
 • meýlisinde
 • meýlisine
 • meýlisini
 • meýlisiniň
 • meýliň
 • meýliňe
 • meýliňiz