meçew

meçew bermek

Birine gylaw bermek, birini götergiläp küşgürmek, öjükdirmek.

  • Ýowarçylar biri-birlerine meçew berip, kömek işini özleriniňkiden jäht tutýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)