mazlum

[mazlu:m]

Könelişen söz Zulum çekýän, ezilen.

  • Million mazlumlaryň guwanjy sensiň, umydy, arzuwy, begenji sensiň. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Oýandyrdym şygrymda gözel duýgy-düşünje, hem mazluma şepagat talap eýledim ençe. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Saňa ýüzlendi bütin mazlumlaryň alkyşlary. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • mazluma
  • mazlumlar
  • mazlumlara
  • mazlumlary
  • mazlumlarynyň
  • mazlumlaryň