mazarystanlyk

[maza:rysta:nlyk]

seret mazarlyk

  • Öten aýyň içinde bir mazarystanlykdan geçdiňmi?! («Görogly» eposy)

  • Atlylaryň bir topary Artygy tapmanlary üçin, jaýlanýan şoldur hasap edip, mazarystanlyga bakan at goýdular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mazarystanlyk - mazarystanlygy.


Duş gelýän formalary
  • mazarystanlyga
  • mazarystanlygy
  • mazarystanlygynyň
  • mazarystanlygyň
  • mazarystanlygyňyza
  • mazarystanlykda
  • mazarystanlykdan
  • mazarystanlyklar