mazamlamak işlik

[ma:zamlamak]

Bir zadyňy birine görkezip öwünmek, bir zady birine güjeňlemek.

 • Ýagşy gül, ýagşy gül! -- diýip, güllerini mazamlaýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Indi gyzlar salgyt-galyňa gelmez, Her näçe mazapla, puluňa gelmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • mazamlabam
 • mazamlady
 • mazamlalary
 • mazamlama
 • mazamlamagy
 • mazamlamak
 • mazamlamalar
 • mazamlamalary
 • mazamlamalaryna
 • mazamlamalaryň
 • mazamlamaly
 • mazamlamana
 • mazamlamany
 • mazamlamanyň
 • mazamlamasy
 • mazamlamasyny
 • mazamlamaň
 • mazamlap
 • mazamlapdyr
 • mazamlapdyrlar
 • mazamlasalar
 • mazamlaýar
 • mazamlaýarlar