maw

[ma:w]

Pişik gygyranda çykýan ses, pişigiň sesi.

  • Pişik «maw» edip, çatmanyň agzyna geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

mawa gelmek

Ýala gelmek (pişik hakynda).