matlap

Könelişen söz seret maksat

  • Aýt, balam, maňa ne matlabyň bar? Meniň matlabyma düşünmediňiz! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýüregiň matlabna hiç ýetmän dynmaz, zor eder, çekinmez, hiç rehim inmez. (B. Kerbaýew, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem matlap - matlaby.