matematika

Ululyklary, sanlaryň gatnaşygyny hem-de giňişlik formalaryny öwredýän ylymlaryň jemi.

  • Müsürliler matematika barada käbir üstünlikler gazanypdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)