matam at

[ma:tam]

Könelişen söz Ölüm-ýitim bilen baglanşykly gynançly ýagdaý, ýas.

  • Gandym awçynyň söýgüli agtygy Myradyň frontda dereksiz ýitendigi baradaky habar onuň maşgalasynyň ähli çlenlerini çuňňur matama batyrýar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onuň güýçli, ruhly ejesi çuň matamy öz ýüreginde gizledi. («Mydam Taýýar» gazeti)