maslahatçy

Bir zat barada maslahat salynýan adam, geňeşçi maslahatdar.

  • Halk onuň sözüni söýýärdi, parasatly maslahatça ynanyşy ýaly oňa ynanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eger meniň senden başga, menden has mähriban maslahatçyň bar bolsa, şundan soň men dilimi ýarman hem oňaryn. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

maslahatçy ses

seret ses