maral

Zoologiýa Köplenç ene keýige ýa-da towşana berilýän at.

  • Bökjekleşip marallaryň owlagy, sonarlap ýör gök maýsaly käl bilen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Maral towşan garly denäniň ýüzünden gaçyp barýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)