malhana mal‧ha‧na

[ma:lha:na]

Mal saklanýan jaý.


Duş gelýän formalary
  • malhanada
  • malhanalara
  • malhanalarda
  • malhanalary
  • malhanalarynda
  • malhanalarynyň
  • malhanalaryň
  • malhananyň
  • malhanasyny