maksatly sypat

Bir işi ýerine ýetirmekligi maksat edinýän, belli bir meýil, niýet bilen amala aşyrylýan, bir maksady göz öňünde tutýan.

  • Maksatly edilýän hereket.