maksat at

Bir işi amala aşyrmaklyga bolan meýil, niýet, matlap, maksat-myrat, arzuw.

  • Sowet Döwlet býujeti hem gös-göni şu maksatlara gönükdürilen parahatçylyk hem döredijilik býujetidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Amyderýany Murgaba tapyşdyrmak maksady bilen joşýarlar. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Adam özüniň işine konkret maksatlar goýýar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maksat - maksady.