maksat mak‧sat at

Bir işi amala aşyrmaklyga bolan meýil, niýet, matlap, maksat-myrat, arzuw.

 • Sowet Döwlet býujeti hem gös-göni şu maksatlara gönükdürilen parahatçylyk hem döredijilik býujetidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Amyderýany Murgaba tapyşdyrmak maksady bilen joşýarlar. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Adam özüniň işine konkret maksatlar goýýar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maksat - maksady.


Duş gelýän formalary
 • maksada
 • maksadam
 • maksady
 • maksady-da
 • maksadydyr
 • maksadym
 • maksadyma
 • maksadymdan
 • maksadymdy
 • maksadymy
 • maksadymyz
 • maksadymyza
 • maksadymyzy
 • maksadymyzyň
 • maksadymyň
 • maksadyna
 • maksadynda
 • maksadyndaky
 • maksadyndan
 • maksadyny
 • maksadyny-da
 • maksadynyň
 • maksadyň
 • maksadyňa
 • maksadyňy
 • maksadyňyz
 • maksadyňyza
 • maksat-da
 • maksatda
 • maksatdaky
 • maksatdan
 • maksatdy
 • maksatdyr
 • maksatlar
 • maksatlar-da
 • maksatlara
 • maksatlaram
 • maksatlarda
 • maksatlardan
 • maksatlardyr
 • maksatlary
 • maksatlarymyz
 • maksatlarymyza
 • maksatlarymyzy
 • maksatlarymyzyň
 • maksatlaryn
 • maksatlaryna
 • maksatlarynda
 • maksatlaryndan
 • maksatlaryny
 • maksatlarynyň
 • maksatlaryň
 • maksatlaryňa
 • maksatlaryňy
 • maksatlaýyn
 • maksatly
 • maksatlydyr
 • maksatlylygy
 • maksatlylygyndan
 • maksatlylygyny
 • maksatlylygynyň
 • maksatlylygyň
 • maksatlylyk
 • maksatlynyň
 • maksatmy
 • maksatsyz
 • maksatsyzlara