makala

[maka:la]

Ýygyndyda, žurnalda we gazetde çap edilýän uly bolmadyk ylmy ýa-da syýasy, jemgyýetçilik habar, düzme.

  • Makalada görkezilen faktlaryň hemmesi dogry tapyldy. («Tokmak» žurnaly)

  • Ol gazetde Dürnabadyň ýygymçylygy hakynda ullakan makala ýerleşdirilipdir. (B. Gurbanow, Duşuşyk)