makala ma‧ka‧la

[maka:la]

Ýygyndyda, žurnalda we gazetde çap edilýän uly bolmadyk ylmy ýa-da syýasy, jemgyýetçilik habar, düzme.

 • Makalada görkezilen faktlaryň hemmesi dogry tapyldy. («Tokmak» žurnaly)

 • Ol gazetde Dürnabadyň ýygymçylygy hakynda ullakan makala ýerleşdirilipdir. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • makala-da
 • makalada
 • makaladaky
 • makaladan
 • makaladyr
 • makalalar
 • makalalar-da
 • makalalara
 • makalalaram
 • makalalarda
 • makalalardaky
 • makalalardan
 • makalalardyr
 • makalalary
 • makalalary-da
 • makalalarym
 • makalalarymda
 • makalalarymyzda
 • makalalarymyzy
 • makalalaryna
 • makalalarynda
 • makalalaryndaky
 • makalalaryndan
 • makalalaryny
 • makalalarynyň
 • makalalaryň
 • makalalaryňyzdan
 • makalam
 • makalamdan
 • makalamy
 • makalamyz
 • makalamyza
 • makalamyzda
 • makalamyzy
 • makalamyzyň
 • makalany
 • makalanyň
 • makalanyňky
 • makalasy
 • makalasy-da
 • makalasyna
 • makalasynda
 • makalasyndaky
 • makalasyndan
 • makalasyny
 • makalasynyň
 • makalaň
 • makalaňy
 • makalaňyz
 • makalaňyzda
 • makalaňyzy