mahrumçylyk mah‧rum‧çy‧lyk

[mahru:mçylyk]

seret mahrumlyk

  • Arina uruş zerarly hasratly günleri, agyr mahrumçylyklary başdan geçiren enedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Her bir adam mahrumçylyklardan gaýtmaýar, her bir adam adalatly işe pugta ynam bilen ruhlanýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mahrumçylyk - mahrumçylygy.


Duş gelýän formalary
  • mahrumçylygy
  • mahrumçylyklardan
  • mahrumçylyklary