magdan

[magda:n]

Geologiýa Düzüminde metallar, metalloidler ýa-da gazylyp anylýan peýdaly minerallar bolan mineral jisimleri, dag jisimleri.

  • Türkmenistanyň suw baýlygy we daglarynyň magdan baýlyklary barasynda bu garrynyň ylmy zähmetleri çap bolýardy. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Dürli magdan: kömür, kükürt çykyp dur. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)