magşuklyk mag‧şuk‧lyk

[magşu:klyk]

Magşuk bolmaklyk, söýülmeklik, magşugyň ýagdaýy.

  • Magşuklyk işi bilen ol ýitirilen derman pürkülýän apparatyň näme baglanyşygy bar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem magşuklyk - magşuklygy.