maşynlamak işlik

[maşy:nlamak]

Mala emeli usul bilen tohum bermek.

  • Goýunlary maşynlamakda hem bakmakda seniň birinji çopan -- diýip aýtmazdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)