maşgalasyz sypat

  1. Ogulsyz-gyzsyz, çagasyz-zürýatsyz.

    • Dünýäde ogulsyz --gyzsyz, maşgalasyz ýaşadyň näme ýaşamadyň näme?!

  2. Aýaly ýok, aýalsyz, öýlenmedik.

    • Köp ýyllap maşgalasyz, sallah ýaşamak.


Duş gelýän formalary
  • maşgalasyzlyk