maýyp

[ma:ýyp]

Kesellilik ýa-da synasyna şikes ýetmek zerarly ýarawsyz bolan, şikesli, inwalid.

 • Özüm Watançylyk urşunyň maýyby. («Tokmak» žurnaly)

 • Bu maýyp oglana hiç kim eger-eger barmysyňam diýenokadi. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Arap maýyp atynyň ýanyna geldi. («Görogly» eposy)

 • Men ony öz elim bilen maýyp etmek pikirimden döndüm. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maýyp - maýyby.


Duş gelýän formalary
 • maýyba
 • maýybam
 • maýyby
 • maýybyna
 • maýybyň
 • maýyp-da
 • maýypdygyna
 • maýyplar
 • maýyplara
 • maýyplardan
 • maýyplary
 • maýyplaryna
 • maýyplarynyň
 • maýyplaryň
 • maýyplyga
 • maýyplygy
 • maýyplygyny
 • maýyplygynyň
 • maýyplygyň
 • maýyplyk
 • maýyplylyk